Razlika između kVa i kW | Razlika Između | hr.natapa.org

Razlika između kVa i kW
Ključna razlika: kVa i kW su faktori snage. kVa je jedinica prividne moći koja se sastoji od stvarnih i reaktivnih sila, dok je kW jedinica samo stvarne moći.

Električni uređaji i strojevi izražavaju jedinice u kVa i kW, to su električne jedinice i stupnjevi općenito koji se koriste za označavanje snage i potrošnje energije. Jedinica kVa i kW su različite u izmjeničnoj (alternativnoj) i DC (istosmjernoj) struji; da je u AC kVa potrebno konvertirati, dok se u DC ne mora konvertirati.

kVa je proizvod kV (kilo-volti) i ampera. Vrijednost iznosi 1000 ampera. U osnovi, to je poznato kao "prividna snaga" određenog kruga i uređaja u električnom sustavu. To je proizvod prividnih i stvarnih faktora snage. Pojam se općenito odnosi na prividnu snagu koja je apsolutna vrijednost kompleksne snage, (S) i jednaka je proizvodu volta i ampera. Količina kVa koja se stvarno koristi za obavljanje posla je manja, a ostatak iznosa uključuje višak struje.

kW se obično naziva "stvarnom snagom", za određene krugove u električnim sustavima. To je jednostavno količina stvarne snage koja vrijedi. Za rješavanje kW potrebna je dodatna varijabla koja se naziva faktor snage (PF), koja se stalno mijenja u skladu s različitim električnim uređajima. Jedan kW je jednak 1000 W. Uređaj ili stroj koristi manje kW, kada je napon izvan faze struje.

Asocijativne formule i pretvorbe korištene u kVa i kW su:

  • VA = Napon x ampera
  • Watts = Napon (root-mean-squared) x Amps (root-mean-squared) x Faktor snage (PF) (trofazni sklop bi pomnožio napon s kvadratnim korijenom od 3 ili približno 1.732).

Odnos između tri (kVA, kW i faktor snage) matematički se opisuje kao:

  • kW = kVA x faktor snage;
  • kVA = kW / faktor snage;
  • Faktor snage = kW / kVA

U jednosmjernim krugovima, faktor snage je matematički nedosljedan, jer je u jedinstvu. Stoga se izražava kao:

  • kW = kVA = volti x struja x 1 = volti x struja

Usporedba kVa i kW:

kVA

kW

Oni su

kVa je jedinica prividne snage, koja uključuje stvarnu i reaktivnu snagu.

kW je jedinica samo stvarne snage.

Stoji za

kVa je ampera voltnog volumena

kW je kilovat

Pogledajte

kVa se odnosi na jedini dio koji je dostupan za obavljanje posla.

kW je količina energije koja može raditi.

Konverzija

  • 1 kVa = 0,8 kW
  • 1 kW = 1,25 kVa

Pojam koji se primjenjuje u zemljama

kVa se obično koristi kada se govori o generatorima u većini zemalja osim SAD-a u svijetu.

KW se obično koristi kada se govori o generatorima u Sjedinjenim Državama.

Prethodni Članak

Razlika između bijelog šećera i smeđeg šećera

Sljedeći Članak

Razlika između GRE i GMAT